آدرس : جاده نیشابور کیلومتر 35، شهر جدید ملک آباد، جنب انبار فجر

تلفن : 05133523727 – 05133524063 – 05133523265

موبایل : 09153227683 – 09154227683 – 09153500136 – 09153500139

فکس : 05133523486

کد پستی : 9354136570

ایمیل : info@rakhshtarabar.ir