سامانه بارنامه بر‌خط (ONLINE) وظيفه دريافت اطلاعات بارنامه به عنوان سند حمل بار در سطح كشور را دارد كه بعد از دريافت اطلاعات نسبت به اعتبار‌سنجي آن اقدام نموده و بعد از تائيد اطلاعات براي ارسال‌كننده اطلاعات يك كد رهگيري جهت پيگيري‌هاي آتي ارسال مي‌نمايد.
در حال حاضر اين سيستم در اختيار تمامي شركت‌هاي حمل‌و‌نقل قرار گرفته و عمليات اجرائي آن از تاريخ اول آبان ماه سال ١٣٩١ شروع شده است.

خصوصيات سيستم
– اين سيستم به صورت web service طراحي و پياده‌سازي گرديده است.

– تمامي ٤٣٠٠ شركت حمل‌و‌نقل سراسر كشور مجهز به سيستم صدور بارنامه به صورت مكانيزه بوده و تمامي بارنامه‌ها به صورت رايانه‌اي چاپ و اطلاعات آنها نگهداري مي‌گردد.

– نرم‌افزار صدور بارنامه در سطح كشور توسط ١٢ شركت نرم‌افزاري طراحي و در اختيار شركت‌هاي حمل‌و‌نقل قرار گرفته است.

– تمامي نرم‌افزار‌هاي صدور بارنامه توسط شركت‌هاي نرم‌اقزاري مجهز به ارسال اطلاعات به صورت web service به سرور سازمان شده‌اند.

– اطلاعات ارسال شده از طريق web service توسط شركت حمل‌و‌نقل توسط نرم‌افزار تهيه شده در سرور سازمان اعتبار‌سنجي شده و اقلام اطلاعاتي كه توسط نرم‌افزار كنترل مي‌گردد عبارتند از:

– مبدا و مقصد بار

– نوع كالاي حمل شده

– بارگير وسيله نقليه

– بسته‌بندي بار حمل شده

– كارت هوشمند وسيله نقليه

– كارت هوشمند راننده

– كد ملي، شناسه ملي فرستنده بار

– آدرس و كد پستي فرستنده بار

– نام و نام خانوادگي فرستنده بار

– كد ملي، شناسه ملي گيرنده بار

– آدرس و كد پستي گيرنده بار

– نام و نام خانوادگي گيرنده بار

– كرايه بار

– اطلاعات وسيله نقليه و راننده حمل‌كننده بار با برقراري ارتباط با بانك اطلاعاتي كارت هوشمند كنترل شده و در صورتي كه به هر دليلي مجاز به فعاليت نباشد اجازه صادر شدن بارنامه داده نمي‌شود.

– كد ملي افراد حقيقي فرستنده و گيرنده بار با توجه به فرمول دريافت شده از اداره ثبت احوال كنترل گرديده و در صورتي كه كد ملي اعلامي اشتباه باشد اجازه صادر شدن بارنامه داده نمي‌شود.

– شناسه ملي افراد حقوقي فرستنده و گيرنده بار با توجه به فرمول دريافت شده از اداره ثبت شركت‌ها كنترل گرديده و در صورتي كه شناسه ملي اعلامي اشتباه باشد اجازه صادر شدن بارنامه داده نمي‌شود.

– سيستم به صورت برخط و OFFLINE طراحي گرديده است كه در صورت قطع ارتباط اينترنتي شركت حمل‌و‌نقل مي‌تواند بارنامه خود را ثبت نموده و در اولين فرصت بعد از برقراري ارتباط نسبت به ارسال اطلاعات اقدام و كد رهگيري دريافت نمايد.

– در طراحي انجام شده امكان اصلاح اطلاعات بارنامه وجود نداشته و جهت اصلاح ابتدا بايد بارنامه ارسال شده حذف و بعد مجدد اطلاعات بارنامه اصلاح شده ارسال و كد رهگيري جديد دريافت مي‌‌گردد.

مزاياي سيستم

– قبلا اطلاعات بارنامه با تاخير ٣٠ روزه تحويل سازمان مي گرديد كه با اين سامانه اطلاعات به صورت بر‌خط دريافت مي‌گردد.

– به رانندگان محروم از فعاليت يا مشكلات ديگر اجازه حمل بار داده نمي‌شود.

– به وسايل نقليه كه به دلايل مختلف مجاز به حمل بار نمي‌باشند اجازه حمل بار داده نمي‌شود.

– صاحبان بار و دريافت كنندگان بار در اين طرح شناسائي شده و در اختيار استفاده كنندگان آن قرار داده مي‌شود.

– با توجه به مشكلات موجود در خصوص چاپ بارنامه و توزيع آن در حال حاضر در نظر است نسبت به كاهش چاپ تعداد نسخ بارنامه اقدام گردد.